K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP - Centrum Pomocy nad Dzieckiem i Rodziną Gorzów Wlkp.
BIP - Centrum Pomocy nad Dzieckiem i Rodziną Gorzów Wlkp.
BIP.gov.pl

  Kompetencje

  DYREKTOR

  Kompetencje:

  1. Składanie świadczeń woli w imieniu Miasta Gorzowa Wlkp. W zakresie działalności kierowanej jednostki, w tym do zawierania umów w ramach posiadanych środków finansowych.

  2. Reprezentowanie Miasta Gorzowa Wlkp.  Przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sadowych, administracyjnych, egzekucyjnych związanych z działalnością kierowanej jednostki.

   3. Udzielanie dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-2 pracownikom kierowanej jednostki, radcom prawnym lub adwokatom.

   

  GŁÓWNY KSIEGOWY

  Obowiązki i zadania wynikające z Ustawy o finansach publicznych:

  1. prowadzenie rachunkowości placówek,

  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

  3. dokonywanie wstępnej kontroli:

      a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami  finansowymi placówek,

      b) kompletności i rzetelności dokumentów  dotyczących operacji  gospodarczych i  finansowych ,

  4. sporządzanie projektów planów budżetowych placówek,

  5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej placówek.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
  Publikacja dnia: 21.10.2014
  Podpisał: Beata Wykrzykacz
  Dokument z dnia: 21.10.2014
  Dokument oglądany razy: 2222
Miasto Gorzów Wlkp. Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną